Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận Gò Vấp

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Kim Anh 2⭐ ⭐
20v80v
Số 817-819, Nguyen Kiem, phường 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 02839851689
2 NT Như Hà⭐ ⭐
20v80v
Số 179, Nguyễn Thái Sơn, phường 4, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0838941661
3 NT Minh Đức⭐ ⭐
20v80v
Số 189, Duương Quảng Hàm, phường 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0906343616
4 NT Mai Uyên⭐ ⭐
20v80v
Số 122, Le Duc Tho, phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0988416744
5 NT Nhật Thanh⭐ ⭐
20v80v
Số 72, Lê Đức Thọ, phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0981811347
6 NT Minh Châu 1
20v80v
Số 221, Thống Nhất, phường 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0933032251
7 NT Minh Châu 8
20v80v
Số 103, Pham Van Chieu, phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0989838388
8 NT Thao Ly 09
20v80v
Số 221, Pham Van Chieu, phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0937911443
9 NT Hoàng Ngân 2
20v
Số 365, Phạm Văn Chiêu, phường 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0385648708
10 NT Minh Thanh 2
20v
Số 124, Nguyễn Văn Nghi, phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0792361238
11 NT Minh Châu 7
20v
496,Phan Huy Ích, 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0365665471
12 NT Phú Thịnh
20v80v
Số 246, Dương Quảng Hàm, phường 5, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0773789219
13 NT Minh Quân
20v80v
Số 4, Nguyễn Oanh, phường 7, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 909870019
14 Nhà Thuốc Bảo Trân
20v
Số 163, đường 1, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938863666
15 NT Phước Thọ Đường
20v
Số 221, Nguyễn Oanh, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0906849785
16 NT Tân Hưng
20v
Số 725, lê đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0918258003
17 NT Thu Nguyệt
20v
Số 700, phan văn tri, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0948757220
18 NT Băng Châu
20v
1158, Quang Trung, F8, Gò Vấp 0394270495
19 NT Duy Châu
20v
499, Lê Đức Thọ, F16, Gò Vấp 0938688990
20 NT Xóm Mới 2
20v80v
1050, Lê Đức Thọ, F13, Gò Vấp 0937914024
21 NT Hòa Bình
20v
284, Phan Huy Ích, F12, Gò Vấp 0908919708
22 NT Hoa Chương 9
20v
181, Lê Văn Thọ, F8, Gò Vâp 0963320059
23 NT Mỹ Kim
20v
563, Quang Trung, F11, Gò Vấp 0914189812
24 NT Tuyết Anh
20v
7, Lê Thị Hồng, F17, Gò Vấp 0986598045
25 NT Tuyết Trinh
20v
1123, Phạm Văn Bạch, F12, Gò vấp 0932187464
26 NT Minh Châu 9
20v80v
Số 613, Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0352507403
27 NT Kim Long
20v80v
Số 560, lê đức thọ, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0909300782
28 NT Thiên Phú
20v
Số 226/25, nguyễn văn lượng, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0939187736
29 NT Ngọc Hà
20v80v
Số 9, Phạm Huy Thông, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938013542
30 NT Sinh Phúc
80v
Số 25, Nguyễn Văn Lượng, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0909405738
31 Nhà Thuốc An An
20v
Số 81B, đường số 59, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0911411002
32 NT Mai Uyên
80v
Số 122, Lê Đức Thọ, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0839046050
33 NT Phú Quang 2
80v
Số 463, Nguyễn Văn Công, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0909577529
34 NT Bảo Trân
80v
Số 163, đường số 1, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938863666
35 NT Duy Bảo
80v
Số 237/98/70, Phạm Văn Chiêu, 14, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0399728543
36 NT Hải Yến
80v
Số 165, Đường Số 1, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0988793570
37 NT Mai Uyên
80v
Số 122, Lê Đức Thọ, 6, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0839046050
38 NT Bảo Trân
80v
Số 163, đường số 1, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938863666
39 NT Bảo Ngọc
20v
Số 521, Lê Đức Thọ, 16, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0961252144
40 NT Bảo Trân
80v
Số 163, đường số 1, 11, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0938863666
41 NT Minh Trang
80v
Số 510, Nguyễn Văn Công, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh 0348808485

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất