Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận 7

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Thi 2⭐ ⭐
20v80v
Số 169, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0937316030
2 NT Thảo⭐ ⭐
20v80v
Số 41/6, Lâm Văn Bền, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0933771357
3 NT Mỹ An 2⭐ ⭐
20v80v
Số 86, Đường Số 9, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909556655
4 NT Nam Hưng⭐ ⭐
20v80v
Số 6A, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0908353929
5 NT Ngọc Minh 2⭐ ⭐
20v80v
Số 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458
6 NT Gia Vinh Pharmacy
20v80v
B2, Đường D4, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02836207380
7 NT Phương Hồng
20v
Số 334, Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 02837710106
8 NT Phật Linh
20v
Số 861/77, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0762341992
9 NT Minh Phương
20v
Số 99, Lê Văn Lương, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0909424625
10 NT Nhật Thuỷ
20v80v
Số 101, Lê Văn Lương, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0936435839
11 NT Bảo Tín
20v80v
Số 33, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0917610360
12 NT Thanh Hoa
20v
195, Lê Văn Lương, phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0938172737
13 NT Từ Phương 2
20v80v
Số 74c, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909008856
14 NT Khánh Phương
20v
Số 37, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0909239083
15 NT Hữu Nghị
20v
Số 21/6, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0908616261
16 NT Hạnh Phúc 1
20v80v
Số 267, Lê Văn Lương, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0392030208
17 NT Nguyên Khang
20v
1041/76/12, Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0964249688
18 NT Hoàng Gia
20v
Số 81, Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0932647688
19 NT Hoàn Thành
20v80v
Số 135, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0335552545
20 NT Tân Phú
20v80v
Số 51, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0909514651
21 NT Minh Thi
20v
Số 125, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 02838722903
22 NT Nhân Tâm
20v80v
Số 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0354858646
23 NT Đông Á 1
20v80v
Số 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0908135024
24 NT Hy Vọng
20v
Số 55D, Đường Số 27, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0919288255
25 NT Huỳnh Quý
20v80v
Số 92A, Đường Số 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0916355076
26 NT Huỳnh Trí
20v80v
Số 675, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0909982080
27 NT Bảo Anh
20v
Số 180, Bùi VănBa, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0393501576
28 NT Ngọc Minh
20v80v
Số 41/9B, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458
29 NT Tân Kiểng
20v
Số 99, Đường Số 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0908495693
30 NT Tân Mỹ
20v
Số 46, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0906946633
31 Cơ Sở Kinh Doanh Cổ Truyền Tư Nhân Hưng Thịnh
20v
Số 27, Đường số 15, Tân, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0909660608
32 NT Phú Châu
20v
30/28, Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0919104968
33 NT Phong Châu
20v
51/54, Mai Văn Vĩnh, Phường Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0919939803
34 NT Bảo An
20v
Số 150, Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0772944741
35 NT An
20v
Số 1041/62/47, Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0902761636
36 NT Hải Ngọc
20v
Số 229, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0939555706
37 NT Mạnh Trung
80v
Số 68, Lê Văn Lương, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0837719187
38 NT Tân Trang
20v
1013, Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0906758813
39 NT Bảo Duy
20v
649, Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0973498353
40 NT Khánh Vân
20v
78, Lý Phục Man, Phường Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 02862621979
41 NT Phú Mỹ
80v
Số 1344A, Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0938997077
42 NT Hảo Hảo
20v
số 8, Đường 15, KP 2, Phường Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0984688457
43 NT Minh Tiến
20v
Số 119/3(861/2), Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, quận 7, Hồ Chí Minh 0764917919
44 NT 308
20v80v
308/30, Huỳnh Tấn Phát, KP1, Phường Tân Thuận Tây, Hồ Chí Minh 0901342520
45 NT Từ Phương Phú Thuận
20v80v
Số 11, Phú Thuận, Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0931412462
46 NT Tuệ Tâm
20v80v
Số 1A - Đường Số 1, Lý Phục Man, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0993286868
47 NT Như Xuân 1
20v
Số 247A, Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0902575138
48 NT Tân Kiểng
20v80v
Số 99, 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0935539027
49 NT Tường Châu
20v
C1/1, Lâm Văn Bền, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0936355695
50 NT Phúc Thành
20v
Số 46, Đường D4, Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0938244662
51 NT Hy Vọng 1
20v
Số 1, Đường Số 10, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 02862624692
52 NT Hoàng Gia
20v
Số 2E, Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0862774278
53 NT Nhân Hòa
20v
Số 169, Lê Văn Lương, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0906396822
54 NT Ngọc Minh 2
80v
Số 286, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0918883458
55 NT Bảo Tín
80v
Số 33, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0917610360
56 NT Đông Á 1
80v
Số 487/7, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0837738198
57 NT Đan Huy
80v
Số 502/25, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0767116250
58 NT Nam Hưng
80v
Số 6A, Lâm Văn Bền, Tân Thuận Tây, quận 7, Hồ Chí Minh 0908353929
59 NT Bảo An
80v
Số 150, Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0772944741
60 NT Hy Vọng 1
20v
Số 1, Đường Số 10, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 02862624692
61 NT Hoàng Gia
20v
Số 2E, Mai Văn Vĩnh, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0862774278
62 NT Hà Vinh
20v
Số 1257, Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0901018898
63 Công Ty TNHH Dược Phẩm Duy Khương - NT Duy Khương 1
20v
Số 529A, Lê Văn Lương, Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh 02837760986
64 NT Nhân Tâm
80v
Số 491, Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, quận 7, Hồ Chí Minh 0354858646
65 NT Bảo Tín
80v
Số 33, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0917610360
66 NT Đan Huy
80v
Số 502/25, Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0767116250
67 NT Huỳnh Quý
80v
Số 92A, 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0918685908
68 NT Bảo An
80v
Số 150, Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0772944741
69 NT Hiếu Nghĩa Pharma
80v
Số 25, Đường 65, Tân Phong, quận 7, Hồ Chí Minh 0934061660
70 Hộ Kinh Doanh NT Minh Châu
20v
Số 68, Đường 17, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0938167159
71 NT Phúc Thịnh TQ
20v
Số 57, Đường Số 21, Tân Quy, quận 7, Hồ Chí Minh 0974211239
72 NT Minh Thi 2
80v
Số 169, Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, Hồ Chí Minh 0837853050
73 NT Bảo Tín
80v
Số 33, Tân Mỹ, Tân Phú, quận 7, Hồ Chí Minh 0917610360
74 NT Huỳnh Quý
80v
Số 92A, 15, Tân Kiểng, quận 7, Hồ Chí Minh 0918685908
75 NT Bảo Duy 3
80v
Số 298C, Gò Ô Môi, Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0395735119
76 Hộ Kinh Doanh NT Cá Sấu Vàng
80v
Số 36, Phú Thuận, Phú Thuận, quận 7, Hồ Chí Minh 0869299591

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất