Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận 5

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Phước Hưng⭐ ⭐
20v80v
Số 110A, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0909318316
2 NT Ngọc Tuyết⭐ ⭐
20v80v
Số 35, Thuận Kiều, phường 12, quận 5, Hồ Chí Minh 0903008200
3 NT Hạnh Đức Đường⭐ ⭐
20v80v
Số 826, Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, Hồ Chí Minh 02838560288
4 NT Vĩnh Xuân⭐ ⭐
20v
Số 313, Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, Hồ Chí Minh 0838363853
5 NT Thành Thái⭐ ⭐
20v80v
Số 441, An Dương Vương, 3, quận 5, Hồ Chí Minh 02838391024
6 NT Minh Loan
20v80v
Số 3, Lô A Chung cư Phan văn Trị, phường 2, quận 5, Hồ Chí Minh 0904712933
7 NT Cửu Long 1( Quầy thuốc anh Vũ)
20v80v
Số 158, Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, Hồ Chí Minh 0908407701
8 NT Cửu Long (Quầy Chị Thư)
20v
Số 158, Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, Hồ Chí Minh 0908368326
9 NT Kim Sa
20v80v
Số 322/5, An Dương Vương, phường 4, quận 5, Hồ Chí Minh 02838321806
10 NT Đức Nhân
20v
Số 40, Bùi Hữu Nghĩa, phường 5, quận 5, Hồ Chí Minh 0908316965
11 NT Nhung Thành
20v80v
Số 33, Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5, Hồ Chí Minh 0938561555
12 NT Việt Hải
20v80v
Số 452, Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, Hồ Chí Minh 0908751376
13 NT Vinh Phát
20v80v
Số 61, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0839550995
14 NT Hải Phong Phát
20v80v
Số 71, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0909771557
15 NT Bảo Anh Dược Hãng
20v80v
Số 82, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0839446335
16 NT Hải Phong
20v80v
Số 112, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0938093335
17 NT Hải Phong
20v80v
Số 144, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0938093335
18 NT Minh Phát 73B
20v80v
Số 73B, Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0938071622
19 NT Giác Luận
20v
Số 43, Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0909139662
20 NT Đại Khánh
20v
Số 75, Lương Nhữ Học, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0862791518
21 NT Nam Phát
20v
Số 78, Triệu Quang Phúc, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0906718671
22 NT Vĩnh Khang
20v
Số 85, Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0838591911
23 NT Phúc Hưng
20v
Số 88, Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0934768716
24 NT Thành Phát
20v80v
Số 95, Lương Nhữ Học,, phường 11, quận 5, Hồ Chí Minh 0902577869
25 NT Gia Hưng
20v80v
Số 103, Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, quận 5, Hồ Chí Minh 0838553745
26 Cửa Hàng Lộc Phát
20v80v
Số 690, Nguyễn Trãi, phường 12, quận 5, Hồ Chí Minh 0978002747
27 NT Tuấn
20v
Số 31, Thuận Kiều, phường 12, quận 5, Hồ Chí Minh 0909662290
28 NT Mỹ Anh
20v80v
Số 37, Thuận Kiều, phường 12, quận 5, Hồ Chí Minh 0839550886
29 NT Hằng Thái
20v
Số 65A, Triệu Quang Phục, phường 16, quận 5, Hồ Chí Minh 02385629561
30 NT Phùng Hưng Hãng
20v80v
Số 441, Trần Hưng Đạo, phường 13, quận 5, Hồ Chí Minh 02838550526
31 NT Tân Trường Hưng
20v80v
Số 816, Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, Hồ Chí Minh 0938484854
32 NT Bạch Liên
20v80v
Số 39, Thuận Kiều, phường 12, quận 5, Hồ Chí Minh 0908291107
33 NT Đông Phương
20v
Số 146, Lương Nhữ Học, phường 11, quận 5, Hồ Chí Minh 0906363747
34 NT Bình Minh
20v
Số 203, Nguyễn Chí Thanh, 12, quận 5, Hồ Chí Minh 0839552290
35 NT Thành Đạt
20v
Số 328, Cao Đạt, 1, quận 5, Hồ Chí Minh 0932050728
36 NT Minh Loan
80v
Số 3, Lô A Chung cư Phan văn Trị, 2, quận 5, Hồ Chí Minh 0904712933
37 NT Cửu Long- Chị Thư
80v
Số 158, Nguyễn Trãi, 3, quận 5, Hồ Chí Minh 0908368326
38 NT Hải Phong Phát
80v
Số 71, Hải Thượng Lãn Ông, 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0909771557
39 NT Đại Khánh
80v
Số 75, Lương Nhữ Học, 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0907498953
40 NT Đức Nhân
80v
Số 40, Bùi Hữu Nghĩa, 7, quận 5, Hồ Chí Minh 0908316965
41 NT Bình Minh
80v
Số 203, Nguyễn Chí Thanh, 12, quận 5, Hồ Chí Minh 0839552290
42 NT Phạm Hữu Chí
80v
Số 13, Thuận Kiều, 12, quận 5, Hồ Chí Minh 0968662337
43 NT Cửu Long- Chị Thư
80v
Số 158, Nguyễn Trãi, 3, quận 5, Hồ Chí Minh 0908368326
44 NT Hải Phong Phát
80v
Số 71, Hải Thượng Lãn Ông, 10, quận 5, Hồ Chí Minh 0909771557

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất