Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận 3

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Nhị Trưng 6⭐ ⭐
20v80v
Số 387, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 02838205979
2 NT Minh Châu 9⭐ ⭐
20v80v
Số 435, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
3 NT Hồng Ngọc 1⭐ ⭐
20v80v
Số 87, Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Hồ Chí Minh 0919.5663.88
4 NT Minh Châu 8⭐ ⭐
20v80v
Số 431, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0325806211
5 NT Ngọc châu 2⭐ ⭐
20v80v
Số 177, Nguyễn Thiện Thuật, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh 02838323365
6 NT Xuân Nam
20v80v
Số 44, Vườn Chuối, phường 4, quận 3, Hồ Chí Minh 0909480889
7 NT Liên Châu
20v80v
Số 361, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0938112858
8 NT Long Châu
20v80v
Số 379, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 018006928
9 NT Liên Châu 2
20v80v
Số 415, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0938112858
10 NT Đại Phúc
20v80v
Số 152, Trần Quốc Thảo, phường 9, quận 3, Hồ Chí Minh 0913113247
11 NT Ba Bảy
20v80v
Số 400, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0909567116
12 NT Thái Hòa
20v80v
Số 398A, Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0961581239
13 NT Thiên An
20v80v
Số 306, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0919148225
14 NT Hồng Ngọc
20v80v
Số 390, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0919566388
15 NT Nhân Phong Đường
20v
Số 447B, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0283.8465.090
16 NT Bồi Nhơn Đường
20v
Số 174/32A, Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, Hồ Chí Minh 0908.4678.95
17 NT La Phong Đường
20v
Số 174/51/21, Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3, Hồ Chí Minh 0989.592.568
18 NT Dược Sĩ Gia Đình
20v80v
Số 128, Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, Hồ Chí Minh 0286.6522.199
19 NT Mỹ Châu
20v
Số 389, Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, Hồ Chí Minh 0283.8200.283
20 NT Minh Phát 2
20v80v
Số 209- 209A, Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, Hồ Chí Minh 0976.596.006
21 NT Minh Khôi
20v80v
Số 520, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0286.2525.111
22 NT Văn Minh
20v80v
Số 153, Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, Hồ Chí Minh 02838323365
23 NT Minh Châu 5
20v80v
140 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3 0929169207
24 NT Nam Quang
20v80v
Số 400A, Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, Hồ Chí Minh 0908253388
25 NT Xuân Nam
80v
Số 44, Vườn Chuối, 4, quận 3, Hồ Chí Minh 02866808344

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất