Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận 1

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Minh Châu 12⭐ ⭐
20v80v
Số 352, Hai Bà Trưng, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 02838224463
2 NT Đức Dung⭐ ⭐
20v80v
Số 156, Cô Giang, Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh 0916941411
3 Hiệu Thuốc Số 16⭐ ⭐
20v80v
Số 66-68, Bà Lê Chân, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0908874490
4 NT Trung Tâm⭐ ⭐
20v80v
Số 190E, Trần Quang Khải, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0908626993
5 NT Nhị Trưng⭐ ⭐
20v80v
Số 410, Hai Bà Trưng, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0909480889
6 NT Anh Khoa
20v
Số 110, Đề Thám, Cầu Ông Lãnh, quận 1, Hồ Chí Minh 0908549539
7 NT Đức Huy
20v80v
Số 202, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Hồ Chí Minh 02838369181
8 NT Bích Hà
20v80v
Số 137, Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Hồ Chí Minh 0933366058
9 HT 12
20v80v
Số 122, Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh 0919892962
10 NT Ngân Hà
20v80v
Số 218, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão, quận 1, Hồ Chí Minh 0937234829
11 NT Minh Châu 2
20v80v
Số 226, Hai Bà Trưng, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0325806211
12 NT Nhị Trưng 3
20v80v
Số 364, Hai Bà Trưng, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0909480889
13 NT Minh Châu 1
20v80v
Số 43, Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0325806211
14 NT Nguyễn Thúy
20v80v
Số 99, Trần Quang Khải, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0937132023
15 HT Số 7
20v80v
Số 48, Phan Bội Châu, Bến Thành, quận 1, Hồ Chí Minh 02838292713
16 NT Đa Kao
20v80v
Số 17, Nguyễn Huy Tự, Đa Kao, quận 1, Hồ Chí Minh 0903964635
17 NT Khương Duy
20v
Số 406B, Hai Bà Trưng, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 0979.361.788
18 NT Linh Đan
20v
Số 214, Cô Giang, Cô Giang, quận 1, Hồ Chí Minh 0909.083.366
19 NT Thanh Hà
20v80v
Số 57, Cô Giang, Cầu Ông Lãnh, quận 1, Hồ Chí Minh 0919.718.942
20 NT Hồng Ân
20v80v
Số 15/1, Nguyễn Cảnh Chân, Cầu Kho, quận 1, Hồ Chí Minh 0933665867
21 NT Đức Huy
80v
Số 202, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Hồ Chí Minh 0838369181
22 Hiệu Thuốc Số 16
80v
Số 64- 66, Bà Lê Chân, Tân Định, quận 1, Hồ Chí Minh 02838209257
23 NT Anh Khoa
80v
Số 110, Đề Thám, Cầu Ông Lãnh, quận 1, Hồ Chí Minh 0908549539

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất