Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Huyện Củ Chi

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Vân Khánh⭐ ⭐
20v80v
Số 309, Tỉnh Lộ 15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0986598045
2 NT My Châu 9⭐ ⭐
20v80v
Số 783, Ấp Chợ , Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0983600189
3 NT Phước Thạnh⭐ ⭐
20v80v
Số 832A, Quốc Lộ 22, Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0962825368
4 NT Tùng Khanh⭐ ⭐
20v80v
Số 1643, ấp 2, tỉnh lộ8, Hòa Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0978220998
5 NT Vinh Khánh⭐ ⭐
20v80v
Số 81, Tỉnh Lộ 15, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 02837950599
6 NT Cát Tường
20v
54, Nguyễn văn Khạ, TT Củ Chi, Củ Chi 988803586
7 NT Xuân Anh
20v
6C, Nguyễn văn Khạ, TT Củ Chi, Củ Chi 888197988
8 NT My Châu 5
20v80v
107, tổ 5, ấp trảng lắm, Trung lập Hạ, Củ Chi 962825368
9 NT Minh Châu
20v
64, Liêu Bình Hương, ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội,Củ Chi 338186556
10 NT Minh Châu 3
20v
688, Tỉnh lộ 15, ấp 5, Tân Thạnh Đông, Củ chi 942668570
11 NT Tấn Phúc
20v
5c, Lê Vĩnh Huy, tổ 6, KP7, TT củ chi, Củ Chi 918719899
12 NT Phú Hòa
20v
365, Tỉnh Lộ 15, ấp phú an, Phú Hòa Đông, Củ Chi 397584375
13 NT Minh Châu 8
20v80v
585, Tỉnh lộ 15, ấp 8, tân Thạnh Đông, Củ Chi 936399955
14 NT My Châu 3
20v
85, Lê Minh Nhựt, ấp Tiền, tân Thông Hội, Củ Chi 962825368
15 Nt Số 23
20v
469, ấp trung bình, Tỉnh Lộ 7, trung lập thượng, củ chi 933319358
16 NT Phước Thịnh
20v
586, ấp Cây Trắc, Nguyễn Văn Khạ, Phú Hòa Đông, Củ Chi 382007397
17 NT Minh Châu 7
20v
Số 300B, ấp 2, Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0379775798
18 NT Kim Nên
20v
Số 2C, ấp Phú Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0901320078
19 NT Thanh Hương
20v
Số 664 A ấp 5, tỉnh lộ 15, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0862019065
20 Nhà Thuốc An Hòa
20v
Số 1375, ấp An Hòa, An Phú, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0388345047
21 NT An Phúc
80v
Số 917, Tỉnh Lộ 7, Phước Thạnh, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0378575416
22 NT Minh Châu B
20v
Số 117, ấp đình, Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0987471906
23 NT Số 17
20v
Số 407, ấp Mũi Côn Đại, Phước Hiệp, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0834034648
24 NT Minh Châu 6
80v
Số 103, ấp trảng lắm, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0946805066
25 NT Số 17
80v
Số 407, ấp Mũi Côn Đại, Phước Hiệp, Củ Chi, Hồ Chí Minh 0834034648

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất