Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận Ngô Quyền

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 NT Bảo Linh⭐ ⭐
20v80v
Số 98, Đường An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904310316
2 NT 40P⭐ ⭐
20v80v
Số 40P, Đường An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 0912413874
3 NT Bảo Linh⭐ ⭐
20v80v
Số 81, Đường An Đà, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904310316
4 NT Hậu Vũ Pharmacy⭐ ⭐
20v
Số 205, Đường Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253641236
5 Công ty Dược Phẩm Vạn Mỹ⭐ ⭐
20v80v
Số 5C22, Đường Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253631170
6 NT Kim Thoa⭐ ⭐
20v80v
Số 23, Đường Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0972966746
7 NT Tốt và SK⭐ ⭐
20v80v
Số 9D24, Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 0906196906
8 HT Hải Phòng - Nhà Thuốc 14
20v
Số 14, Đường Điện Biên Phủ, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253827327
9 NT Hoàng Dung
20v80v
Số 36/275, Đường Đông khê, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 0981997346
10 NT Bảo Tâm
20v80v
Số 24B0T1-A6, Đường Vòng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng 0974375076
11 NT Đồng Tâm
20v80v
Số 48, Đường Nguyễn Bình, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253736833
12 HT Hải Phòng - Quầy 92
20v
Số 33C, Đường Đông Khê, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 0778355521
13 NT Hoàng
20v
Số 19B/193, Đường Văn Cao, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng 02253791316
14 NT Trung Đức
20v
Số 3/134, Đường Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 0904121885

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất