Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Quận Lê Chân

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty TNHH Việt Dũng⭐ ⭐
20v80v
Số 22, Đường Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 02253700987
2 NT 301 Thành Thủy - C Nga⭐ ⭐
20v80v
Số 301, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0939222679
3 NT 303 - Chị Trang⭐ ⭐
20v80v
Số 303, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 02253951557
4 NT 307 Thành Thủy - Chị Thủy A Trung⭐ ⭐
20v80v
Số 307, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 02253950152
5 NT Số 291⭐ ⭐
20v80v
Số 291, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0989560345
6 HT Hải Phòng - Quầy 103⭐ ⭐
20v80v
Số 83A, Đường Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0904822898
7 NT 303A - Chú Đậm⭐ ⭐
20v80v
Số 295, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0904246987
8 NT 319⭐ ⭐
20v80v
Số 319, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0912372257
9 NT Thành Đông
20v80v
Số 143, Đường Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng 0836452383
10 NT Hải Cường
20v80v
Số 10A44, Chợ Máy Đá, Phố Công Nhân, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 02253714709
11 NT Xuân Mai
20v80v
Số 17, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0919156131
12 NT Tùng Lâm 1
20v80v
Số 500, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0911042626
13 NT Hậu Vũ
80v
Số 11, Đường Lê Chân, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 02253631169
14 NT 385
20v80v
Số 385, Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0903205328
15 NT Tùng Lâm
20v80v
Số 68, Đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng 0989357291
16 NT Sơn Tùng
20v80v
Số 97, Đường Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 02253623952
17 NT 08
20v80v
Số 8, Đường Dân Lập, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng 0934295910
18 NT Trâm Anh
20v80v
Số 311, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0985716983
19 HT Hải Phòng - Dược Sĩ Thiện
20v
Số 310, Đường Lán Bè, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 02253857211
20 NT Trường Phúc
20v80v
Số 6, Đường Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0365452679
21 NT Hương Giang
20v
Số 50, Đường Dư Hàng, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 0902530323
22 NT Thanh Giang
20v80v
Số 53, Đường Tôn Đức Thắng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 02253857106
23 Dược Phẩm Hương Nam
20v
Số 110, Đường Cát Cụt, Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng 0944198909
24 NT Song Thắng
20v80v
Số 353, Đường Hai Bà Trưng, Cát Dài, Lê Chân, Hải Phòng 0904336557
25 NT Ngọc Mai
20v
Số 85, Đường Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0983576489
26 NT Minh Tâm
20v80v
Số 159, Đường Hàng Kênh, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 0904087086
27 NT Hà Tùng
20v
Số 240, Đường Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng 02253763422

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất