Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Huyện Tiên Lãng

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 QT Hằng Hoa⭐ ⭐
20v80v
., Chợ Hoà Bình, Tiên Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng 0385709262
2 NT Nam Phương⭐ ⭐
20v80v
Số 186, Khu 4, Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng 0988441064
3 NT Nam Nhung⭐ ⭐
80v
Số 64, Khu 7, Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng 0983030891
4 QT Tùng Bách
20v80v
., Ngã 3 Phú Cơ, Quyết Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng 0973389316
5 Đại lý Bùi Thị Ngọc
20v80v
., Chợ Đầm, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng 0395503979
6 PK Thắng Dung
80v
Chợ Đầm, Thôn Tân Lâp, Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng 0397004596

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất