Đặt mua Bách Niên Kiện

Quay lại

Danh sách nhà thuốc bán Bách Niên Kiện ở Huyện Kiến Thụy

STT Tên cửa hàng Địa chỉ Số điện thoại
1 Công Ty TNHH Dược Phẩm Hoa Lâm⭐ ⭐
20v80v
Số 221, Tiểu khu Cầu Đen, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 0906103855
2 QT Số 63⭐ ⭐
20v80v
Số 63, Tiểu khu Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 0989276159
3 QT Tuấn Thảo⭐ ⭐
20v80v
., Thôn 5, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng 0906026792
4 HT Cô Sinh
20v
., Thôn Nãi Sơn, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 0989853001
5 QT Dương Hiền
20v80v
., Thôn Xuân Úc, Thuận Thiên, Kiến Thụy, Hải Phòng 0973715582
6 QT Thiên Phúc Vinh
20v80v
., Xóm Chợ, Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng 0347376096
7 HT Kiến Dương 397
20v80v
., Thôn Việt Tiến 3, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng 0385443103
8 QT Linh Hương
20v80v
., Thôn Nhân Trai, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng 0989905311
9 QT Quỳnh Dương
20v
., Thôn Sâm Linh, Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng 0799234222
10 NT Số 69
20v80v
Số 69, Tiểu khu Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 02253812419
11 NT Số 39
20v
Số 70, Tiểu khu Thọ Xuân, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 0932202239
12 QT Anh Khoa
20v
., Tiểu Khu Cầu Đen, Núi Đối, Kiến Thụy, Hải Phòng 0976777232
13 QT Hà Trinh
20v
., Đường 362, Thôn Cẩm Hoàn, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 0963655546
14 QT Ngọc Huyền
20v80v
., Thôn Nhân Trai, Đại Hà, Kiến Thụy, Hải Phòng 0796306116
15 NT Ngọc Huyền
80v
., Thôn 5, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng 0904168796
16 QT Thu Hiền
20v
., Thôn 3 Nãi Sơn, Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng 0934240586

Xem và mua ngay tại nhà thuốc gần nhất